Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An

Trang chủ Kết quả thi chứng chỉ Kết quả kiểm tra chứng chỉ Tin Học

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TIN HỌC

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Kết quả thi CNTT ngày 12/7/2020 Sadmin 239
2 Kết quả thi CNTT ngày 31/5/2020 Sadmin 428
3 Kết quả thi CNTT ngày 12/01/2020 - Đã có chứng chỉ Sadmin 971
4 Kết quả thi CNTT ngày 22/12/2019 - Đã có chứng chỉ Sadmin 882
5 Kết quả thi CNTT ngày 13/10/2019 - Đã có chứng chỉ Sadmin 1002
6 Kết quả thi CNTT ngày 29/9/2019 - Đã có chứng chỉ Sadmin 1204
7 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 11/8/2019 - đã có chứng chỉ Sadmin 1176
8 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 30/6/2019 - đã có chứng chỉ Sadmin 1426
9 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 26/5/2019 - đã có chứng chỉ Sadmin 1345
10 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 24/3/2019 - đã có chứng chỉ Sadmin 1186
11 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 20/01/2019 - đã có chứng chỉ Sadmin 1351
12 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 25/11/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 1527
13 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 04/11/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 1412
14 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 23/9/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 1702
15 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 19/08/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 1541
16 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 12/8/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 1482
17 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 21/7/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 1503
18 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 01/7/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 1848
19 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 20/05/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 1768
20 Kết quả thi chứng chỉ Tin học ngày 15/4/2018 - đã có chứng chỉ Sadmin 1626
 
Trang 1 trong tổng số 5

Các sự kiện

19
Tháng 8
- Khai giảng lớp tiếng Hàn cơ bản 1.

- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:30 đến 8:30.

- Khóa học 120 tiết (mỗi tiết 45 phút).
18
Tháng 8
- Khai giảng lớp tiếng Hàn cơ bản 2.
- Lịch học: Tối thứ Ba, Năm, Bảy từ 7:00 đến 8:30.
- Khóa học 120 tiết (mỗi tiết 45 phút).

- Khai giảng lớp tin học cơ bản.
- Lịch học: Tối thứ Ba, Năm, Bảy từ 5:45 đến 8:00.
- Ngày hoàn thành: 30/10/2020.
16
Tháng 8
- Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT.

- Hạn cuối nhận hồ sơ dự thi: 10:00 sáng Chủ nhật 09-8-2020.

12
Tháng 8
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 1.

- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:00 đến 8:30.

- Khóa học 120 tiết (mỗi tiết 45 phút).