Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An

Trang chủ Đội ngũ giáo viên Tổ Tin học

Tổ Tin học:

Thành viên:

 • Ts.Ngô Thanh Hùng
 • Ths.Nguyễn Văn Kiệt
 • Ths.Lê Tuấn Anh
 • Ks.Ngô Minh Ngọc
 • Ks.Đặng Thị Bích Hằng
 • Ks.Võ Thành Trí
 • Cn.Nguyễn Ngọc Thuận
 • Cn.Bùi Thị Mỹ Duyên
 • Cn.Phạm Hoàng Sơn
 • Cn.Lê Thị Mộng Linh
 • Cn.Lê Thị Anh Thư
 • Cn.Lê Quốc An
 • Cn.Nguyễn Văn Hộ
 • Cn.Nguyễn Hồng Phúc
 

Các sự kiện

19
Tháng 8
- Khai giảng lớp tiếng Hàn cơ bản 1.

- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:30 đến 8:30.

- Khóa học 120 tiết (mỗi tiết 45 phút).
18
Tháng 8
- Khai giảng lớp tiếng Hàn cơ bản 2.
- Lịch học: Tối thứ Ba, Năm, Bảy từ 7:00 đến 8:30.
- Khóa học 120 tiết (mỗi tiết 45 phút).

- Khai giảng lớp tin học cơ bản.
- Lịch học: Tối thứ Ba, Năm, Bảy từ 5:45 đến 8:00.
- Ngày hoàn thành: 30/10/2020.
16
Tháng 8
- Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT.

- Hạn cuối nhận hồ sơ dự thi: 10:00 sáng Chủ nhật 09-8-2020.

12
Tháng 8
- Khai giảng lớp tiếng Hoa HSK 1.

- Lịch học: Tối thứ Hai, Tư, Sáu từ 6:00 đến 8:30.

- Khóa học 120 tiết (mỗi tiết 45 phút).