Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An

Trang chủ Chương trình đào tạo Tiếng Hàn-Tiếng Hoa

LỚP TIẾNG HÀN GIAO TIẾP

-Điều kiện dự học:

- Người học mới bắt đầu hoặc mất căn bản.

- Thời gian học: mỗi tuần học 3 buổi, mỗi buổi học 2 tiết hoặc 3 tiết

- Học phí: 2.000.000đ/ khóa học.

LỚP TIẾNG HOA GIAO TIẾP

- Điều kiện dự học:

- Người học mới bắt đầu hoặc mất căn bản.

- Thời gian học: mỗi tuần học 3 buổi,  mỗi buổi học 2 tiết hoặc 3 tiết

- Học phí: 2.000.000đ/ khóa học.

Sau khi học xong khóa tiếng Hoa giao tiếp, học viên có nhu cầu kiểm tra chứng chỉ A sẽ tiếp tục theo học chương trình bổ trợ ngắn hạn.

Trung tâm gặp gỡ học viên lớp Tiếng Hoa

Quy định về học phí và lệ phí kiểm tra tại Trung tâm

 

THỜI KHÓA BIỂU

 

3 buổi/tuần ( Hai – Tư – Sáu) hoặc ( Ba – Năm – Bảy)


Ban đêm:

· từ 17 giờ 30 đến 20 giờ 00

· từ 18 giờ 15 đến 20 giờ 30

 

Hình ảnh tiêu biểu

  • Cơ sở vật chất
  • Bế giảng lớp Tiếng Việt cho cán bộ, công chức Campuchia
  • Trình diễn văn nghệ thiếu nhi 2012
  • Lớp tiếng Anh thiếu nhi năm học 2013-2014